Bestuur stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda

Het bestuur van de Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda bestaat volledig uit vrijwilligers.  

Voorzitter: Cees van Treijen 
Begonnen als verpleegkundige in het Groene Hart ziekenhuis. Hierna tal van leidinggevende en managementfuncties uitgevoerd. De laatste jaren werkzaam als projectmanager/beleidsadviseur bij Zorgpartners Midden Holland. Als adviseur betrokken bij het opstellen van meerjaren beleidsplannen van stichtingen met aandachtsgebied voor kwaliteit in de zorg informatievoorziening en duurzaamheid.  

Neem contact op met Cees

Secretaris/Vrijwilligers: Jan Geerink 

Ereburger van de stad Gouda. Jarenlang ervaring in sociaal cultureel werk, tevens oud bestuurslid COC Gouda/Rotterdam. 

Neem contact op met Jan

Penningmeester: Berk Özer 

Neem contact op met Berk

Educatie: Tamara Rosenbach 

Binnen een gemeente werkzaam als sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid. Hierbinnen nauw betrokken bij de vormgeving van de Utrechtse regenboogagenda. 

Neem contact op met Tamara

Marketing, Communicatie & Programmering: Nick Faken-de Vries  

Mede-eigenaar Kruim en Koffiefabriek, freelance marketeer.

Neem contact op met Nick